Windfonds

Windpark Krammer

Windpark Krammer is van en voor de regio. Het windpark zal bestaan uit 34 windturbines en levert met 102 MW opgesteld vermogen straks voldoende groene stroom voor ruim 100.000 huishoudens. Voor de duurzame ontwikkeling van de regio is een windfonds ingericht. Dit Windfonds kent twee doelgroepen: projecten en particulieren. Het is enerzijds bedoeld voor de ontwikkeling van duurzame projecten in de omgeving van het windpark. Daarnaast is een deel van het Windfonds bedoeld om omwonenden binnen een straal van 2½ kilometer van het windpark tegemoet te komen in hun groene stroomrekening.

 

Hoe werkt het Windfonds?
Van elke opgewekte MWh aan elektriciteit door Windpark Krammer wordt € 0,50 aan het Windfonds gedoneerd. De donatie aan het Windfonds is afhankelijk van de jaarlijkse windopbrengst en bedraagt op jaarbasis naar verwachting circa €150.000,-. Hiervan gaat circa €90.000,- naar projecten en circa €60.000,- naar particulieren. Hiervoor zijn twee stichtingen opgericht: Stichting Windfonds Krammer voor projecten en Stichting Omwonenden Windpark Krammer voor particulieren.

 

Op deze pagina’s kunt u de volgende informatie vinden:

 

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

huishoudens voorzien van groene stroom

img

2016

is de bouw gestart

Het is de bedoeling dat het park in 2019 operationeel is

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder