Bestuur stelt zich voor

Windfonds Krammer

Het dagelijks bestuur van het Windfonds Krammer bestaat uit drie personen: Voorzitter Henk Gravestein, Wietske Heerenbout (secretaris) en Aad van Kempen (penningmeester) Zij zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanvragen en het besteden van de beschikbaar gestelde gelden. Zij leggen als bestuur weer verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur stelt zich hieronder voor.

 

Henk Gravestein (voorzitter)

Als voorzitter is Henk het gezicht van het bestuur. U kunt Henk kennen van diverse andere maatschappelijke functies.  Zo is hij onder andere voorzitter van de Stichting Festiviteiten Bruinisse (Visserijdagen). Ook is hij sinds 11 jaar manager van de jachthaven in Bruinisse. Samen met zijn vrouw Bo woont hij in St. Annaland.

 

Henk kwam in contact met Windpark Krammer toen hij lucht kreeg van de plannen voor een windturbine aan de oever van het Grevelingenmeer. Hoewel hij het daar niet mee eens was, is het contact er altijd gebleven. Die windturbine verdween overigens.

 

Henk: “Ik ben niet tegen windturbines of windenergie, maar wel als het ten koste gaat van je directe leefomgeving. Het contact met het Windpark Krammer is er altijd gebleven dus toen mij verteld werd over het Windfonds, was ik meteen enthousiast. Zeker toen ik gevraagd werd om plaats te nemen in het bestuur. De manier hoe het Windfonds is georganiseerd, is nieuw en uniek. Wij zijn er echt voor de omgeving en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Daarom ben ik erg nieuwsgierig naar de te verwachten aanvragen en de creativiteit van de omwonenden.”

Wietske Heerenbout (secretaris)

Wietske is secretaris van Stichting Windfonds Krammer. Als secretaris houdt ze in de gaten of de stichting voldoet aan de ANBI-regelgeving en zorgt zij voor de administratieve structuur van de stichting.

 

Wietske woont met haar twee kinderen en echtgenoot in Zierikzee. Zij is lerares wiskunde en is bestuurslid van Deltawind geweest. Zij kent beide coöperaties als lid: sinds 2002 was zij lid van Deltawind en sinds haar verhuizing naar Zierikzee mocht Zeeuwind haar als lid verwelkomen.

 

Waarom zit Wietske in het bestuur? “Ik ben gevraagd voor het bestuur door Monique Sweep (directeur Deltawind). Daar ging ik graag op in omdat ik het leuk vind weer iets te doen op het gebied van duurzaamheid. Ook is het goed dat de directe omgeving meedeelt in de opbrengsten van het windpark.”

 

Aad van Kempen (Penningmeester)

Sinds 1 april 2023 is Aad penningmeester van Stichting Windfonds Krammer. Als penningmeester houdt Aad het geld in de gaten. Hij zorgt voor de financiële verwerking van de toezeggingen. Tevens ziet hij er op toe dat de beschikbaar gestelde middelen worden besteed  in overeenstemming met de doelen.
 

Aad is getrouwd en woont in Oude Tonge. Hij is tot 2015 werkzaam geweest als accountant in Hellevoetsluis en nu nog parttime werkzaam. Daarnaast jaren als commissaris betrokken bij de Rabobank en van 2019 t/m 2023 bestuurslid bij het waterschap Hollandse Delta.
 
“Bij het waterschap werd veel gesproken over duurzaamheid en het streven naar energieneutraal. Dit zijn ontwikkelingen waar ik mij bijdrage aan wil leveren. Het bestuur van het Windfonds geeft mij die mogelijkheid binnen de directe omgeving.”

 

Terug naar overzicht