Bestuur stelt zich voor

Windfonds Krammer

Het dagelijks bestuur van het Windfonds Krammer bestaat uit drie personen: Voorzitter Henk Gravestein, Wietske Heerenbout (secretaris) en Rien Beijers (penningmeester) Zij zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanvragen en het besteden van de beschikbaar gestelde gelden. Zij leggen als bestuur weer verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur stelt zich hieronder voor.

 

Henk Gravestein (voorzitter)

Als voorzitter is Henk het gezicht van het bestuur. U kunt Henk kennen van diverse andere maatschappelijke functies.  Zo is hij onder andere voorzitter van de Stichting Festiviteiten Bruinisse (Visserijdagen). Ook is hij sinds 11 jaar manager van de jachthaven in Bruinisse. Samen met zijn vrouw Bo woont hij in St. Annaland.

 

Henk kwam in contact met Windpark Krammer toen hij lucht kreeg van de plannen voor een windturbine aan de oever van het Grevelingenmeer. Hoewel hij het daar niet mee eens was, is het contact er altijd gebleven. Die windturbine verdween overigens.

 

Henk: “Ik ben niet tegen windturbines of windenergie, maar wel als het ten koste gaat van je directe leefomgeving. Het contact met het Windpark Krammer is er altijd gebleven dus toen mij verteld werd over het Windfonds, was ik meteen enthousiast. Zeker toen ik gevraagd werd om plaats te nemen in het bestuur. De manier hoe het Windfonds is georganiseerd, is nieuw en uniek. Wij zijn er echt voor de omgeving en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Daarom ben ik erg nieuwsgierig naar de te verwachten aanvragen en de creativiteit van de omwonenden.”

Wietske Heerenbout (secretaris)

Wietske is secretaris van stichting Windfonds Krammer. Als secretaris houdt ze in de gaten of de stichting voldoet aan de ANBI-regelgeving en zorgt zij voor de administratieve structuur van de stichting.

 

Wietske woont met haar twee kinderen en echtgenoot in Zierikzee. Zij is lerares wiskunde en is bestuurslid van Deltawind geweest. Zij kent beide coöperaties als lid: sinds 2002 was zij lid van Deltawind en sinds haar verhuizing naar Zierikzee mocht Zeeuwind haar als lid verwelkomen.

 

Waarom zit Wietske in het bestuur? “Ik ben gevraagd voor het bestuur door Monique Sweep (directeur Deltawind). Daar ging ik graag op in omdat ik het leuk vind weer iets te doen op het gebied van duurzaamheid. Ook is het goed dat de directe omgeving meedeelt in de opbrengsten van het windpark.”

 

Rien Beijers (Penningmeester)

Als penningmeester houdt Rien het geld in de gaten. Hij let op de juiste besteding van de beschikbaar gestelde middelen en of deze in overeenstemming zijn met de doelen.

 

Rien van bijna 60 jaar is getrouwd en woont met zijn twee kinderen in Oude-Tonge. Hij is geen onbekende in de windenergie. Tien jaar geleden was hij als directielid betrokken bij Windpark Amalia. Het eerste windpark op zee! Destijds nieuw en risicovol, maar ook erg innovatief! Daarna heeft Rien bij Deltawind de huidige bestuursstructuur opgericht.

 

“We moeten toe naar een andere energiestructuur. Ik weet niet zeker of dat alleen met windenergie in de huidige vorm gaat lukken, maar dat er een energietransitie nodig is, is duidelijk! Ik vind het Windfonds een goed initiatief omdat de mensen die het dichtst bij het windpark wonen, zo wel kunnen profiteren.”

 

Terug naar overzicht