Over

Windpark Krammer

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De ruim 4000 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen om dit windpark op en rondom de Krammersluizen te ontwikkelen. Het park zal voldoende energie produceren om ruim 100.000 huishoudens van groene stroom voorzien. Daarnaast kan de regio kan ook participeren in dit park via een obligatielening.

 

Hieronder kunt u lezen wat het windpark inhoudt. Wilt u een snel overzicht? Klik op deze link om de infographic van Windpark Krammer te downloaden of op deze link om een locatiekaart met bouwfeitjes te downloaden.

 

RTL Lifestyle Experience maakt in het voorjaar van 2016 een korte reportage over het windpark. Deze is hieronder te vinden.

 

 

Hoe zou het windpark eruit kunnen komen te zien?

Het windpark zal over 34 windturbines beschikken, met een totaal vermogen van 102 megawatt, die compact bij elkaar gezet zijn. Het windpark zal er ongeveer uit komen te zien zoals op de afbeelding hieronder.

Windpark Krammer_z_logo

 

Wanneer wordt dit park gebouwd?

Na een flink aantal jaar onderzoek voor het MER (zie ook de vraag hieronder) zijn in het voorjaar van 2016 de definitieve vergunningen voor de bouw van het park verkregen. De bouw is inmiddels gestart en in 2019 zou het park operationeel moeten zijn.


Wordt met dit park wel rekening gehouden met de omgeving?

De omgeving is betrokken bij de plannen voor dit windpark. Er is gekeken naar bedrijfseconomische gevolgen en gevolgen voor de directe leefomgeving van zowel flora en fauna als mensen. Zo is bijvoorbeeld samen met een ecoloog en diverse natuur- en landschapsorganisaties gezocht naar een mogelijke opstelling van de windturbines om de flora en fauna zo min mogelijk te belasten. In verband met de ondernemers in de omgeving, zoals o.a. de mosselvissers, is onderzocht wat de effecten zijn van de windturbines door bijvoorbeeld slagschaduw en geluid. Met de stakeholders is regelmatig gecommuniceerd over de vorderingen van de milieuonderzoeken en bij het bepalen van de alternatieven is zo mogelijk rekening gehouden met hun belangen. Al deze onderzoeken komen samen in het MER: de Milieueffect Rapportage. Voor dit rapport is sinds 2012 onderzoek uitgevoerd en inmiddels is dit onderzoek afgerond en gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Waar gaat de stroom heen?

De stroom van Windpark Krammer is voor 95% verkocht aan vier multinationals: Google, AkzoNobel, DSM en Philips. Een unieke constructie, zonder tussenkomst van een energiemaatschappij. En omdat Windpark Krammer een burgerinitiatief is, levert de consument dus aan het bedrijfsleven.


Kan ik ook meedoen met het windpark?

Jazeker! U kunt lid worden van Zeeuwind of Deltawind, de coöperaties die het park ontwikkelen. Eind dit jaar wordt ook de mogelijkheid geboden financieel te participeren in het park. Houd deze website hiervoor in de gaten!

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

huishoudens voorzien van groene stroom

img

2016

is de bouw gestart

Het is de bedoeling dat het park in 2019 operationeel is

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder