Pieter Boer

NAAM Pieter Boer
LEEFTIJD 41 jaar
WOONPLAATS Alblasserdam
WERKGEVER Van der Vlist Modulair Transport B.V.
ROL IN PROJECT Commercial/business development manager

 

Leg eens uit wat jullie als Van der Vlist precies doen tijdens de bouw van Windpark Krammer?

Wij transporteren alle windmolendelen voor het gehele windpark Krammer. Dit varieert van containers met daarin bijvoorbeeld gereedschappen en hijsmiddelen  tot en met de bladen, met een lengte van 49 meter, die uit Duitsland komen. Maar ook het transport van de generatoren, betondelen en andere torendelen wordt door Van der Vlist uitgevoerd. Per windturbine worden er bijvoorbeeld al 60 torendelen getransporteerd uiteindelijk zijn er voor Windpark Krammer 2.000 transporten ingepland, gecoördineerd en uitgevoerd. Naast het transport regelt Van der Vlist onder andere ook de benodigde route onderzoeken, vergunningen, begeleiding van de transporten, overslag en tussentijdse opslag.

 

Voor Windpark Krammer zijn veel delen via onze eigen haven en terminal te Moerdijk overgeslagen en veelal tijdelijk opgeslagen tot het moment van distributie.

 

Wat was jouw eerste gedachte toen je hoorde over de plannen van Windpark Krammer?
Het transport voor Windpark Krammer verzorgen is een mooie uitdagende klus die perfect past bij onze organisatie.  Wij hebben als Van der Vlist de kennis, ervaring, mensen en middelen in huis om een project als Krammer uit te voeren

 

Wat zijn de grote uitdagingen voor jullie tijdens dit project?
Ieder project heeft unieke eigenschappen en uitdagingen, zo ook Windpark Krammer.  Het grote aantal transporten vergt zeer veel coördinatie. Wij hebben een heel team van mensen dat zich met deze project planning bezighoudt en in nauw contact staat met Enercon om de juiste delen op de geplande tijd te kunnen leveren.

 

Daarnaast vormt de diversiteit van de diensten  die wij aanbieden ook een uitdaging. Naast transport over de weg wordt ook het benodigde vervoer over het water geregeld, het laden in het binnenvaartschip, de overslag en opslag.

 

Waarom is Windpark Krammer voor jou een mooi project om aan te werken?
Ik vind Windpark Krammer een ontzettend mooi park en zie veel voordelen in de schaalvergroting. Ik denk dat het verstandig is om op deze manier te investeren. We kunnen  veel energie genereren uit een windpark als Krammer en zie graag in de toekomst meer van deze windparken tegemoet.

 

Vind je windenergie belangrijk? Waarom?
Windenergie vind ik erg belangrijk voor zowel de huidige generatie als de toekomstige generaties. Ik woon zelf in Alblasserdam, vlakbij de molens van Kinderdijk (sinds 1997 UNESCO werelderfgoed) en loop bijna iedere dag langs deze historische molens die er al bijna duizend jaar voor zorgen dat wij onze voeten droog houden. Een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen natuur en techniek. Dit geldt ook voor windenergie! Op een duurzame manier energie opwekken met wat de natuur ons geeft is beter voor ons en  de voetdruk die wij achterlaten op onze aarde.

 

Ook binnen Van der Vlist staat duurzaamheid op de agenda: vanuit onze bedrijfsethiek met een christelijke visie wordt nagedacht over hoe om te gaan met onze aarde. Dit varieert van een verwijzing onder onze e-mails “Before printing this e-mail, think of God’s creation”, brandstof besparende maatregelen tot investeringen in duurzaam transport.

Terug naar overzicht

Christiaan Hakstege

NAAM Christiaan Hakstege
LEEFTIJD 49 jaar
WOONPLAATS Alphen aan de Rijn
WERKGEVER GMB
ROL IN PROJECT Projectmanager

 

Hoe lang ben je al betrokken bij Windpark Krammer?
Ik ben sinds april 2016 betrokken bij dit project. Vanaf augustus 2016 ben ik fulltime betrokken bij de bouw van Windpark Krammer.

 

Wat was jouw eerste gedachte toen je hoorde over de plannen van Windpark Krammer?
Ik vond het mooi werk toen ik voor het eerst over dit project hoorde. Dit komt met name omdat dit project wordt gerealiseerd op de rand van land en water. Dat is een flinke uitdaging en daarnaast heb ik als watersportliefhebber veel met water en daarom is deze omgeving mooi om in te werken.

 

Leg eens uit wat je precies doet tijdens de bouw van Windpark Krammer?
Als GMB en als projectmanager zorgen we er simpel gezegd voor dat de molenbouwers een molen kunnen bouwen en dat ze erbij kunnen komen. Zo houden wij ons bezig met het realiseren van de fundaties, het slaan van damwanden en het in gereedheid brengen van de wegen, zodat de fundaties bereikbaar zijn. Ook leggen we de parkbekabeling aan zodat de energie kan worden vervoerd. Ik zorg er met mijn team voor dat de benodigde werkzaamheden uitgevoerd worden, zodat de torenbouwers hun werkzaamheden uit kunnen voeren.

 

Wat zijn de grote uitdagingen voor jou tijdens dit project?
Ik denk dat de uitdaging zeker op het logistieke vlak ligt. We hebben natuurlijk te maken met beperkte bereikbaarheid van heel veel fundaties. Ook is het werken in de primaire waterkering en werken op het terrein van Rijkswaterstaat een uitdaging. Het Natura-2000 gebied dat om het sluizencomplex ligt is een aandachtspunt vanwege de ecologische aspecten die we goed in de gaten moeten houden. En tot slot heeft dit project zeker ook te maken met een uitdagende planning.

 

Waarom is Windpark Krammer voor jou een mooi project om aan te werken?
Het is voor GMB een van de grotere projecten om aan te werken. Ik vind deze schaalgrootte ook erg interessant. Voor mij is het nieuw om zo’n groot project te doen voor een particuliere opdrachtgever. Vaak werken we namelijk voor overheden of waterschappen. Dat maakt dit project voor ons ook anders en boeiend.

 

Vind je windenergie belangrijk? En Waarom?
Ik vind het heel goed dat wij als Nederland en als wereld overgaan naar duurzame energiebronnen. Wat wel een probleem is dat veel mensen hier voor zijn, maar vervolgens aangeven dat ze dit niet in hun achtertuin willen. Daarom moeten we de goede plekken uitzoeken, maar uiteindelijk wil ik graag een schone wereld voor mijn twee kinderen achterlaten.

 

Terug naar overzicht