Christiaan Hakstege

Projectmanager GMB

In deze rubriek stellen we ieder keer één van die bouwers aan je voor. Waarom is Windpark Krammer een mooi project? Wat zijn de grootste uitdagingen? Dit keer vertelt Christiaan Hakstege van GMB over zijn ervaring bij het project.

 

NAAM Christiaan Hakstege
LEEFTIJD 49 jaar
WOONPLAATS Alphen aan de Rijn
WERKGEVER GMB
ROL IN PROJECT Projectmanager

 

Hoe lang ben je al betrokken bij Windpark Krammer?
Ik ben sinds april 2016 betrokken bij dit project. Vanaf augustus 2016 ben ik fulltime betrokken bij de bouw van Windpark Krammer.

 

Wat was jouw eerste gedachte toen je hoorde over de plannen van Windpark Krammer?
Ik vond het mooi werk toen ik voor het eerst over dit project hoorde. Dit komt met name omdat dit project wordt gerealiseerd op de rand van land en water. Dat is een flinke uitdaging en daarnaast heb ik als watersportliefhebber veel met water en daarom is deze omgeving mooi om in te werken.

 

Leg eens uit wat je precies doet tijdens de bouw van Windpark Krammer?
Als GMB en als projectmanager zorgen we er simpel gezegd voor dat de molenbouwers een molen kunnen bouwen en dat ze erbij kunnen komen. Zo houden wij ons bezig met het realiseren van de fundaties, het slaan van damwanden en het in gereedheid brengen van de wegen, zodat de fundaties bereikbaar zijn. Ook leggen we de parkbekabeling aan zodat de energie kan worden vervoerd. Ik zorg er met mijn team voor dat de benodigde werkzaamheden uitgevoerd worden, zodat de torenbouwers hun werkzaamheden uit kunnen voeren.

 

Wat zijn de grote uitdagingen voor jou tijdens dit project?
Ik denk dat de uitdaging zeker op het logistieke vlak ligt. We hebben natuurlijk te maken met beperkte bereikbaarheid van heel veel fundaties. Ook is het werken in de primaire waterkering en werken op het terrein van Rijkswaterstaat een uitdaging. Het Natura-2000 gebied dat om het sluizencomplex ligt is een aandachtspunt vanwege de ecologische aspecten die we goed in de gaten moeten houden. En tot slot heeft dit project zeker ook te maken met een uitdagende planning.

 

Waarom is Windpark Krammer voor jou een mooi project om aan te werken?
Het is voor GMB een van de grotere projecten om aan te werken. Ik vind deze schaalgrootte ook erg interessant. Voor mij is het nieuw om zo’n groot project te doen voor een particuliere opdrachtgever. Vaak werken we namelijk voor overheden of waterschappen. Dat maakt dit project voor ons ook anders en boeiend.

 

Vind je windenergie belangrijk? En Waarom?
Ik vind het heel goed dat wij als Nederland en als wereld overgaan naar duurzame energiebronnen. Wat wel een probleem is dat veel mensen hier voor zijn, maar vervolgens aangeven dat ze dit niet in hun achtertuin willen. Daarom moeten we de goede plekken uitzoeken, maar uiteindelijk wil ik graag een schone wereld voor mijn twee kinderen achterlaten.

 

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder