Windfonds

Windpark Krammer

Windpark Krammer is van en voor de regio. Het windpark zal bestaan uit 34 windturbines en levert 102 MW opgesteld vermogen straks voldoende groene stroom voor ruim 100.000 huishoudens. Voor de duurzame ontwikkeling van de regio wordt een windfonds ingericht. Dit Windfonds kent twee elementen. Het is enerzijds bedoeld voor de ontwikkeling van duurzame projecten in de omgeving van het windpark. Daarnaast is een deel van het Windfonds bedoeld om omwonenden binnen een straal van 2½ kilometer van het windpark tegemoet te komen in hun groene stroomrekening.

 

Hoe werkt het Windfonds?
Van elke opgewekte MWh aan elektriciteit door Windpark Krammer wordt € 0,50 aan het Windfonds gedoneerd. De donatie aan het Windfonds is afhankelijk van de jaarlijkse windopbrengst en bedraagt op jaarbasis naar verwachting circa €150.000,-

 

Wie komen in aanmerking voor de tegemoetkoming in groene stroomrekening?

Voor huishoudens binnen een straal van 2½ kilometer van het windpark is er een tegemoetkoming in de stroomrekening indien er gekozen wordt voor groene stroom. Hoe dichter u bij het windpark woont, hoe hoger de tegemoetkoming in de groene stroomrekening is. Onderstaande tabel geeft de hoogte van de tegemoetkoming weer. Bijbehorende kaart onderaan de pagina geeft de gebieden aan. De tegemoetkoming wordt jaarlijks uitgekeerd. In het totaal gaat het om een jaarlijks bedrag van circa €60.000,-.

 

Tabel Windfonds

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzame projecten
Het bedrag dat jaarlijks overblijft, naar verwachting €90.000, wordt gelijkelijk verdeeld over projecten in de drie omliggende gemeenten: Tholen, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, ieder circa €30.000. Hierbij wordt opgemerkt dat het bedrag elk jaar kan verschillen omdat het afhankelijk is van de windopbrengst in dat jaar. De projecten die vanuit het Windfonds worden gefinancierd zijn gericht op een verduurzaming van de omgeving van Windpark Krammer. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan bijvoorbeeld zonnepanelen op het buurthuis in de dorpskernen. Maar verduurzaming kan ook breder worden uitgelegd zodat het ingezet kan worden om een bijdrage te leveren aan het duurzaam samenleven. Zo kan het bijvoorbeeld ingezet worden om een lokale vereniging te ondersteunen.

 

Initiatiefnemers
Het Windfonds sluit uitstekend aan bij het lokale karakter van het project. De initiatiefnemers van het windpark zijn immers twee lokale coöperaties: Zeeuwind en Deltawind, met samen bijna 5000 leden. Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. Door het Windfonds levert Windpark Krammer een bijdrage aan de verduurzaming van de omgeving. Windpark Krammer is van en voor de regio.

 

Ik wil graag meer informatie
Wilt u meer informatie over het Windfonds of over het Windpark Krammer? U kunt uw vraag stellen via info@windparkkrammer.nl.

 

Windfonds

 

 

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

huishoudens voorzien van groene stroom

img

2016

is de bouw gestart

Het is de bedoeling dat het park in 2019 operationeel is

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder