Windpark Krammer

van en voor de regio

img

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De bijna 3500 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen om dit windpark op en rondom de Krammersluizen te onwikkelen. Het park wordt een windpark van en voor de regio: niet alleen zal de opgewekte energie ruim 70.000 huishoudens van groene stroom voorzien, de regio kan ook participeren in dit park. De plannen hiervoor worden op dit moment uitgewerkt.

 

Hieronder kunt u lezen wat het windpark inhoudt. Wilt u een snel overzicht?
Klik dan op deze link om de infographic te downloaden.

 

Hoe zou het windpark eruit kunnen komen te zien?
Het windpark zal over 35 windturbines beschikken, met een totaal vermogen van ruim 100 megawatt, die compact bij elkaar gezet zijn. Het windpark zal er ongeveer uit komen te zien zoals op de afbeelding hiernaast. Kijk voor meer informatie over de locatie en zichtlijnen het filmpje hieronder (animatiefilmpje van de 3D-weergave).

 

Wanneer wordt dit park gebouwd?
Na een flink aantal jaar onderzoek voor het MER is het Rijksinpassingsplan in het voorjaar van 2015 vastgesteld. Het is de bedoeling dat het park in 2018 operationeel is. Omdat er rekening moet worden gehouden met het broedseizoen en het stormseizoen wordt in twee jaar gebouwd, dus in 2016 zal de bouw starten.

 

Wordt met dit park wel rekening gehouden met de omgeving?
De omgeving is betrokken bij de plannen voor dit windpark. Er is gekeken naar bedrijfseconomische gevolgen en gevolgen voor de directe leefomgeving van zowel flora en fauna als mensen. Zo is bijvoorbeeld samen met een ecoloog en diverse natuur- en landschapsorganisaties gezocht naar een mogelijke opstelling van de windturbines om de flora en fauna zo min mogelijk te belasten. In verband met de ondernemers in de omgeving, zoals o.a. de mosselvissers, is onderzocht wat de effecten zijn van de windturbines door bijvoorbeeld slagschaduw en geluid. Met de stakeholders is regelmatig gecommuniceerd over de vorderingen van de milieuonderzoeken en bij het bepalen van de alternatieven is zo mogelijk rekening gehouden met hun belangen. Al deze onderzoeken komen samen in het MER: de Milieueffect Rapportage. Voor dit rapport is sinds 2012 onderzoek uitgevoerd en inmiddels is dit onderzoek afgerond en gepubliceerd op deze website (zie “downloads”).

 

Kan ik ook meedoen met het windpark?
Jazeker! U kunt meedoen door lid te worden van Zeeuwind of Deltawind. Ook kunt u meedoen door in de toekomst een plan in te dienen voor het Windfonds.

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder