Windpark Krammer en gemeente Schouwen-Duiveland bereiken akkoord over leges

25 mei 2021

 

BRUINISSE – Windpark Krammer en de gemeente Schouwen-Duiveland hebben een akkoord bereikt over de terugbetaling van ten onrechte opgelegde bouwleges. In juli vernietigde het hof in ’s-Hertogenbosch de legesaanslag. Daarmee kwam de aanslag te vervallen en moest de gemeente Schouwen-Duiveland het volledige bedrag van ruim 2,1 miljoen euro terugbetalen aan Windpark Krammer. Daarover hebben partijen nu een compromis bereikt.

 

De gemeente Schouwen-Duiveland betaalt de helft (1.072.500 euro) direct terug aan de aandeelhouders van Windpark Krammer, 500.000 euro mag de gemeente houden en alsnog oormerken als reële bouwleges voor de gevoerde procedure omgevingsvergunning en het uitgevoerde toezicht, het overige bedrag (572.500 euro) stort de gemeente in een speciaal op te richten stichting Duurzaamheidsfonds Windfonds Krammer, bestemd voor de verduurzaming van de regio.

 

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De 34 windturbines op de Krammersluizen, op de grens van Schouwen-Duiveland, Tholen en Goeree-Overflakkee, is voor 60% eigendom van de ruim vijfduizend leden van de coöperaties Deltawind en Zeeuwind. Volgens directeur van Deltawind Monique Sweep is met het akkoord een vorm gevonden die recht doet aan de inzet van de leden van de coöperaties. “We zijn er nooit op uit geweest om het volledige bedrag terug te krijgen. Een bedrag van vijf ton aan leges vonden we al heel redelijk en hebben dat van meet af onderbouwd. En daarin houden we woord. Ik ben vooral opgelucht dat we dit nu achter ons kunnen laten en ons volledig kunnen richten op verduurzaming.”

 

De legeskwestie sleepte al sinds 2014. Op de aanslag gemeentelijke belastingen van ruim 2,1 miljoen euro heeft Windpark Krammer bezwaar gemaakt. Krammer heeft altijd bepleit dat de legesverordening van de gemeente Schouwen-Duiveland te hoog was en leidde tot een overschrijding van de opbrengstlimiet. Jarenlang heeft de directie van Krammer geprobeerd met de gemeente tot een redelijker legesbedrag te komen, maar de gemeente hield voet bij stuk. Uiteindelijk moest de rechter eraan te pas komen. In hoger beroep stelde het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch Krammer in het gelijk. Daarmee werd de legesverordening onverbindend verklaard.

 

Wethouder Joppe (CDA) van Schouwen-Duiveland is tevreden met het compromis: “Krammer heeft in het licht van de uitspraak van het hof recht op volledige terugbetaling. Dat ze hier slechts voor een deel aanspraak op maken door een bedrag aan reële leges overeen te komen en de rest beschikbaar te laten komen aan verdere verduurzaming is ruimhartig. En laat zien dat de besturen van de coöperaties heel dicht blijven bij de coöperatieve doelstellingen en de intenties van de vele mensen uit het gebied die hier lid van zijn.”

 

Duurzaamheidsfonds Windpark Krammer komt ten goede aan duurzaamheidsprojecten in de gemeenten Schouwen-Duiveland, Tholen en Goeree-Overflakkee. Het gaat om de realisering van sociaal-maatschappelijke doelstellingen die níet zijn opgenomen in bestaand beleid. De coöperaties vormen het bestuur van de stichting, de gemeenten adviseren. De stichting hoopt volgend jaar de eerste projecten te kunnen gaan realiseren.

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder