Aanvraag

Windfonds Krammer

Criteria voor aanvragen
Stichting Windfonds Krammer wil een financiële bijdrage leveren aan aansprekende, duurzame projecten met een maatschappelijke meerwaarde, om op die manier omwonenden van het windpark mee te laten delen in de productie van duurzame energie. Uitgangspunt is dat de meerderheid van deze omwonenden dit als zodanig ervaart. Dorpsraden, stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties en andere samenwerkingsverbanden binnen de hieronder genoemde postcodes kunnen projectvoorstellen doen voor het Windfonds. Lees ook goed het reglement Windfonds Krammer en de procedure voor toekennen aanvraag door.

 

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als onderstaand formulier volledig is ingevuld en wordt gerealiseerd in postcodegebied 3244, 3255, 4310, 4311 of 4675.
Bij vragen kunt u zich wenden tot de secretaris van de Stichting Windfonds Krammer, email info@windfondskrammer.nl.

Download aanvraagformulier

Gegevens aanvrager

Gegevens organisatie / samenwerkingsverband?

JaNee

Omschrijving project

Geef aan of er mensen of organisaties zijn die uw project ondersteunen

Toelichting project

De volgende toelichting/bijlages dient u bij te voegen. Een projectplan en een begroting waarin expliciet staat aangegeven hoe de eventuele bijdrage van het Krammer Windfonds besteed zal gaan worden.

Upload projectplan

Upload begroting

Door indiening van een initiatief verklaart de initiatiefnemer zich akkoord met het Reglement Stichting Windfonds Krammer (te vinden op www.windfondskrammer.nl) en zich hieraan te zullen houden.

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder