Vanaf de uitkijktoren #13

Dit weekend  hadden we kinderen en kleinkinderen te logeren vanwege de viering van een pietloze sinterklaasviering. Omdat er kleinkinderen in een grote stad wonen waar de pietenstrijd hevig woedt hebben we besloten dit onderwerp te vermijden om het gezellig te houden. Net als bij de windmolendiscussies wordt er helaas te weinig naar elkaar geluisterd en blijft men aan eenzijdige standpunten vasthouden waardoor de sfeer vertroebeld blijft. Zonde want er zijn zoveel zaken waar je het wel met elkaar over eens bent en er zijn ook belangrijker zaken om over te redetwisten.

 

Natuurlijk nam ik de kleinkinderen mee de uitkijktoren op. Ze zijn niet allemaal even geïnteresseerd in opa’s hobby maar luisterden braaf naar mijn uitleg over de vorderingen van de bouw. Ook zij hadden , zoals zo veel bezoekers van de toren, meer interesse in de kranen dan in de molens maar dat komt misschien wel omdat ze al jaren mijn verhalen over windmolens hebben moeten aanhoren en allemaal een van opa gekregen windmolentje op zonne-energie voor hun raam hebben staan. Ook de grote boten door de sluizen trokken  veel aandacht en dus kon ik hen vertellen over de verduurzaming van de scheepvaart en de schone boten die af en toe op het Haringvliet proefvaren.

 

Vandaag was ik toevallig samen met een lid van Deltawind op de toren omdat we gehoord hadden dat op 1 december de eerste molen in bedrijf zou komen maar we zagen, ondanks de harde wind, geen molen draaien. Dus konden we rustig de afgelopen jaarvergadering in de Staver evalueren. De gebakjes waren dit jaar twee keer zo groot als andere keren en dat is natuurlijk best lekker maar niet handig zo vlak voor de decembermaand met feestelijke eetpartijen. Beide misten we de idealistische sfeer die vaak op deze vergadering heerst. Zoals de scheidende secretaresse vertelde werd er vroeger unaniem gekozen voor overname van het zonnepark in Ouddorp terwijl er geen winstverwachting was maar wel een daad van zorg voor ons milieu. De statuten moeten gewijzigd omdat de huidige manier van geld lenen verboden wordt en in het vervolg kan men alleen lid worden als men wil investeren in een project. Dat kan bijvoorbeeld de Krammer of Battenoert zijn waar men dan obligaties van kan kopen met een redelijke rente en een looptijd van 10 jaar. De huidige hoge rente van uitstaande leningen kost rond de 150.000 euro terwijl lenen bij de bank veel goedkopen kan en men stelde nu de vraag of we de afgesproken rente niet wat moeten verlagen en ons geld meer in duurzame projecten moeten steken. Je zou grote bijval van de milieu-idealisten verwachten maar er werd vooral geklaagd over eventuele rentedaling en niemand scheen meer de drive van onze oprichters te hebben . Het oud-bestuurslid dat pleitte voor het niet verkopen van onze verdiende  CO2-certificaten aan kolencentrales en andere vervuilende industrie en hen daarmee zou afremmen in het vervuilen van deze wereld, kon op geen enkele bijval rekenen want het brengt veel geld op. Jammer.

 

Vandaag werd er weer gehesen en wel bij molen 4. De kraanmachinist komt oorspronkelijk uit ons dorp en belde me eerst voor de gondel om 10 uur en later voor de turbine van 12 uur. Erg aardig want molen 4 staat vlak langs de weg en je kunt het dus heel goed volgen. Bij molen 33, die klaar is, werd vanmorgen de kraan verder afgebroken en dat blijft een boeiend gezicht. Aan de overzijde van de grote weg werd geheid bij molen 21 maar ook bij de andere bouwlocaties werd gewerkt aan funderingen en de bekabeling.

 

Er was vandaag een nieuwe portier die stage loopt en in de persoonsbeveiliging wil en enthousiast vertelde over zijn idealen.

 

Meer vanaf de uitkijktoren lezen?

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder