Vanaf de uitkijktoren #10

Door het herfstweer met regen en wind is het minder druk op de uitkijktoren maar tref je wel erg gemotiveerde en bijzondere mensen die best in zijn voor een praatje. Gek dat nog steeds de kranen meer belangstelling trekken dan de windmolens zelf. Er zijn geruchten dat er tijdelijk nog een grotere kraan komt maar de blauwe kraan die nu bij molen 6 wordt opgebouwd lijkt me niet groter dan de reuzenkraan die nu snel wel de wieken aan molen 30 zal gaan plaatsen. Als ik vertel dat ik foto’s maak van het gehele project krijg ik vaak de vraag of ik ook foto’s maakt vanuit de grote kranen of vanaf de molens. Ik moet hen dan teleurstellen want ik heb geen klimbrevet en mag dus niet de kranen en molens in. In het verleden ben ik wel eens in een rustig weekend met de lift met een onderhoudsmonteur in het geheim mee naar boven geweest en heb daar genoten van het weidse uitzicht en natuurlijk veel foto’s gemaakt maar die kan je natuurlijk niet publiceren omdat je dan aan je eigen veroordeling mee werkt.

 

We spraken een inwoner uit Nieuwe Tonge die ondanks alle protesten vanuit het dorp toch eens kwam kijken naar het langzaam groeiende bos van molens dat zijn uitzicht toch wel erg verandert. Hij heeft niets tegen windenergie en beseft dat de wereld duurzamer moet worden om het leefbaar te houden voor ons nageslacht maar was vooral teleurgesteld in de gehele procedure en de veel te late reactie van het dorp. Een groep in het dorp had reeds vroeg contact met de gemeente en Deltawind en kon zich vinden in het idee van een tweede rij en ruime compensatie voor de bewoners en maakte reeds plannen voor het aanwenden van het geld voor tal van projecten in het dorp, maar toen kwam er in zijn ogen plotseling een derde rij bij en moest het toegezegde geld gedeeld worden met Oude Tonge. Hoewel Deltawind in de pers ruim aandacht schonk aan het Krammerplan en er voorlichtingsbijeenkomsten waren was er weinig belangstelling vanuit het dorp en beseften slechts weinigen dat het Krammerplan  en de nieuwe molens bij Nieuwe Tonge elkaar enorm beïnvloeden en dat die 34 molens van de Krammer met hun lengte en omvang veel dichterbij lijken en bijna een geheel vormen met de reeds bestaande molens bij het dorp. Hij begreep het ongenoegen en de protesten tegen de molens nog dichterbij het dorp goed maar moest toegeven dat het protest wel erg laat kwam toen de procedures en vergunningen reeds ver gevorderd waren. Ik vroeg hem of hij blij was dat Deltawind zijn goede wil en begrip toonde door minder molens te plaatsen maar van echte blijdschap was bij hem geen sprake en zijn teleurstelling in Deltawind bleef bestaan. Ik vroeg nog of hij besefte dat Eneco samen met Deltawind de nieuwe molens bij het dorp gaat bouwen en dat het Windfonds , de gemeente en de provincie ook een rol in het hele proces spelen maar hij bleef bij zijn teleurstelling. Ik toonde daar wel begrip voor en zei dat ik hoopte dat we samen toch iets kunnen bijdragen aan het milieu en we namen met een handdruk afscheid.

 

Met de portier hadden we een gesprek over de rol van de man in het gezin. Hij had in de offshore gewerkt met drie weken op en drie weken af. Hij verdiende goed en genoot als hij thuis was van zijn drie kinderen en had dan best taken in het huishouden en in de zorg maar miste zijn gezin wel erg als hij op zee was. Hij volgt nu een cursus in bedrijfsveiligheid om een baan aan de wal te kunnen zoeken en loopt nu hier stage als portier. Hij gaat nu vijf dagen per week  ’s morgens vroeg als de kinderen nog slapen naar zijn werk en komt pas weer thuis als ze weer in bed liggen en beseft dat hij nu wel erg traditioneel is en zijn kinderen toch minder mee maakt dan in zijn oude baan. Hij twijfelt over zijn komend werkzame leven. Ondertussen zien we dat er al twee delen van de gondel op molen 33 geplaatst zijn, dat de blauwe kraan bij molen 14 wordt opgebouwd en het servicegebouw opschiet.

 

 

Meer ‘Vanaf de Uitkijktoren’ lezen?

 

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder