Vacature

Raad van Commissarissen
Windpark Krammer

De vennootschap Windpark Krammer B.V. heeft als hoofddoel het realiseren exploiteren van windturbines (op de turbinelocaties) rondom het sluizencomplex Krammer en de dammen. De realisatie is inmiddels afgerond, we zijn de beheerfase ingegaan.

Windpark Krammer B.V. is voor 49% eigendom van Enercon GmbH en 51% van de aandelen is in handen van de coöperaties Deltawind en Zeeuwind (Holding). De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) benoemt de leden van de Raad van Commissarissen.

Windpark Krammer B.V kent statutair een bestuurder die tevens de directie voert. De RvC houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door de bestuurder.

 

Wegens het aftreden van een van de leden van de RvC, zijn wij op zoek naar een nieuwe Commissaris voor Windpark Krammer B.V.

 

De RvC bestaat uit 3 personen. In Juni 2020 is de voorzitter afgetreden en heeft een van de andere commissarissen het voorzitterschap overgenomen. Deltawind-Zeeuwind Holding wil een nieuwe commissaris voordragen. De RvC komt circa 4 keer per jaar in voltallige samenstelling bijeen. Daarboven zijn er evenementen, tussentijdse overleggen en jaarlijkse aandeelhouders vergaderingen waarbij aanwezigheid gewenst is.

 

Kerntaken

De Raad van Commissarissen heeft een zestal kerntaken:

 • benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de statutaire bestuurder;
 • toezicht uitoefenen op de statutaire bestuurder, het door hem gevoerde beleid, de wijze waarop de bestuurder de externe oriëntatie borgt en de algemene gang van zaken in de B.V.;
 • het goedkeuren van de in de statuten vermelde besluiten van de statutaire bestuurder;
 • toezien op naleving van de wet, de statuten en de in- en externe regelgeving;
 • ondersteunen van de directie bij het ontwikkelen van strategie en lange termijn planning.
 • fungeren als klankbord voor de statutaire bestuurder.

 

Algemeen kwaliteitsprofiel

Specifiek voor de Raad van Commissarissen van Windpark Krammer B.V. geldt dat zij nadrukkelijk affiniteit hebben met het opwekken van duurzame energie in het algemeen en in het opwekken van duurzame energie door windturbines op land in het bijzonder. Kernkwaliteiten zijn daarbij: integriteit, helicopterview, vergadervaardigheid, teamwerk, gevoel voor maatschappelijke verhoudingen, HBO denkniveau, gezaghebbend. Van ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn kennisgebied weet te vertalen naar de belangen voor Windpark Krammer B.V.

 

Specifiek voor deze vacature

 • Het hebben en inbrengen van een eigen netwerk; gevoel voor stakeholdermanagement;
 • Kritische onafhankelijke houding ten opzichte van organisatie, bestuur, Raad van Commissarissen en Algemene Vergadering; Het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en verhoudingen (governance);
 • Gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en invloeden; Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen;
 • kennis en inzicht in private en publiekrechtelijke belangen; politiek bestuurlijke ervaring;
 • kennis van maatschappelijke ontwikkelingen; verwantschap met duurzaamheidsopgaven van gemeenten/provincie/rijk.

 

Heeft u belangstelling? Dan nodigen wij u graag uit om vóór 7 augustus a.s. te reageren. U kunt uw sollicitatie met duidelijke motivatie en CV sturen naar info@windparkkrammer.nl.

 

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder