Toewijzingsprocedure obligaties

Er is veel interesse in de achtergestelde obligatielening van Windpark Krammer. De obligatielening is ruim overschreven. Lees hieronder meer over de exacte toewijzingsprocedure.

 

Voorrang
Binnen de 10 miljoen euro die beschikbaar is voor de obligaties, is een verdeling gemaakt. Voor leden van Deltawind en Zeeuwind is 9 miljoen euro gereserveerd, voor omwonenden 1 miljoen euro. Wanneer deze bedragen niet volledig worden opgebracht door voorrangsgroepen, komen overige personen in aanmerking voor obligaties. Voor deze voorrang is gekozen omdat leden van de coöperaties Deltawind en Zeeuwind hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van Windpark Krammer, en ook de risico’s van het ontwikkelen hebben gedragen. Omwonenden verdienen daarnaast naast de lasten, ook de lusten van het project.

 

Toewijzing
Iedereen kon zich tot en met 14 mei inschrijven voor de obligaties. De toewijzing vindt deze week plaats. Windpark Krammer is een echt burgerinitiatief en het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van het project. Daarom wordt de toewijzing eerst binnen de voorrangsgroepen, en eventueel daarna bij andere investeerders, per obligatie van €500,- gedaan. Elke investeerder ontvangt eerst één obligatie van €500,-. Daarna ontvangt iedereen die voor meer van €500 heeft ingeschreven, een tweede. Weer daarna krijgt iedere investeerder die voor meer dan €1.000,- heeft ingeschreven een derde. Via deze methode worden binnen de voorrangsgroepen de beschikbare obligaties verdeeld. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk mensen meedoen en gaat niet het grote bedrag naar een kleine groep grote investeerders. Met deze verdeling is het dus mogelijk dat u niet uw totale inschrijving krijgt toegewezen, maar een gedeelte hiervan. Indien binnen de voorrangsgroep meer investeerders zijn dan beschikbare obligaties van €500 (in totaal dus meer dan 20.000 unieke investeerders), wordt de volgorde van inschrijving toegepast.

 

Meer informatie
Informatie over de toewijzing is te vinden in het prospectus (te downloaden via Duurzaam Investeren) en de daarop gebaseerde veelgestelde vragen.

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder