Toewijzing obligaties Windpark Krammer

De toewijzingsprocedure van de obligaties van Windpark Krammer is afgerond. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor obligaties van Windpark Krammer, heeft inmiddels een mail ontvangen met daarin of en hoeveel obligaties zijn toegewezen. 

 

Rekeningnummer
Helaas stond in de toewijzingsmail het onjuiste rekeningnummer vermeld. Een rectificatie met het juiste rekeningnummer is inmiddels verzonden. Het juiste rekeningnummer is NL76 ABNA 0495 8803 61 ten name van Horst & van de Graaff notarissen inzake derdengelden.

 

Toewijzing
Helaas konden we niet aan alle inschrijvers obligaties toewijzen. De obligatielening is flink overschreven. In totaal is voor 23,2 miljoen ingeschreven. Alleen personen uit de voorrangsgroepen (leden die uiterlijk 15 februari 2018 lid waren van energiecoöperaties Deltawind en/of Zeeuwind en omwonenden) krijgen daardoor obligaties toegewezen.

 

De leden van de energiecoöperaties krijgen voorrang omdat zij het risico van de ontwikkeling hebben gelopen. Omwonenden krijgen voorrang omdat zij naast de lasten, ook de lusten van het project verdienen. Personen buiten deze groepen hebben we helaas moeten teleurstellen.

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder