Krammer levert stroom aan AkzoNobel, DSM, Google en Philips

Het officiële startsein voor de bouw van Windpark Krammer is 14 oktober gegeven. De bouw start dit najaar gestart en duurt naar verwachting Schermafbeelding 2016-10-14 om 17.08.32tweeëneenhalf jaar. Tijdens het ledenfeest om deze mijlpaal te vieren, maakte Windpark Krammer tevens een unieke samenwerking met AkzoNobel, DSM, Google en Philips bekend. Deze multinationals nemen gezamenlijk het grootste gedeelte van de stroom af. Daarnaast werd bekend gemaakt dat de regio de mogelijkheid krijgt om te participeren in het windpark.

 

Samenwerking multinationals
Deltawind en Zeeuwind nemen zelf slechts een klein deel van de opgewekte stroom af. Dat is echter maar een klein percentage van wat het windpark in totaal opwekt (<5%). De overige stroom levert Windpark Krammer rechtstreeks aan AkzoNobel, DSM, Google en Philips. Deze partijen hebben twee jaar geleden gezamenlijk een consortium opgezet om nieuwe duurzame energiebronnen te verkennen. Hun eerste samenwerking is nu met Windpark Krammer.

 

“Consumer-to-business”
Een unieke samenwerking. Windpark Krammer levert direct aan de eindgebruiker zonder tussenkomst van een energiebedrijf, letterlijk ‘consumer-to-business’. Tijmen Keesmaat, directeur Windpark Krammer, is trots op deze samenwerking. “Deze samenwerking zie Consortiumpartijen vieren samenwerking met een cadeauchequeik als een nieuwe stap in de energietransitie en ik ben blij dat wij zo’n belangrijke rol in het nieuwe energielandschap kunnen spelen.”

 

Financiële participatie
Tijdens het ledenfeest werd ook bekend dat naast de leden van Zeeuwind en Deltawind, ook de regio financieel kan participeren in het windpark. Ons DE Fonds organiseert die financiële participatie. Wilt u daarvan op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via www.onsdefonds.nl/windparkkrammer. Naar verwachting gaat de participatie eind dit kalenderjaar open en via deze website kunt u daar te zijner tijd de prospectus vinden.

 

Over Windpark Krammer
Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De ruim 4000 leden van de lokale coöperaties Zeeuwind en Deltawind sloegen de handen in één voor de ontwikkeling. De 34 turbines met een gezamenlijk vermogen van 102 MW worden op en rond de Krammersluizen gebouwd. De regio wordt betrokken bij de bouw en het park. De bouw is dit najaar gestart en het is de bedoeling dat het park in 2019 operationeel is.

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder