Hoe ziet de kabelverbinding er precies uit?

De eerste windturbines van Windpark Krammer worden inmiddels opgebouwd, zodat ze straks de wind om kunnen zetten in elektriciteit. De kabelverbinding tussen Krammer en Middelharnis zorgt ervoor dat die elektriciteit bij de eindgebruikers terecht komt. Hoe die verbinding er precies uitziet, kun je hier lezen!

 

 • Parkbekabeling: wanneer de turbine straks draait en elektriciteit produceert, wordt deze via een 33 kV-verbinding naar het Transformatorstation gebracht. Elke windturbine is aangesloten op een 33kV kabel die de geproduceerde elektriciteit richting het Transformatorstation brengt. 1 kV staat gelijk aan 1000 Volt. Er staat dus een spanning van maar liefst 33.000 Volt op deze kabel. Ter vergelijk: een ‘normaal’ stopcontact is 230 Volt.

 

De turbines zijn allemaal verbonden met het transformatorstation.
De turbines zijn allemaal verbonden met het transformatorstation.

 

 • Transformatorstation: in het transformatorstation wordt de spanning
  Een van de transformatoren in de fabriek
  Een van de transformatoren in de fabriek

  getransformeerd van 33 kV naar een hoogspanning van 150 kV. Vanwege het grote vermogen van Krammer vereist de landelijke netbeheerder dat we op dat spanningsniveau aansluiten. Het voordeel van zo’n hoge spanning is dat er in de kabel minder verlies optreedt. Twee transformatoren doen het werk. Er is bewust gekozen om er twee te plaatsen, zodat in tijden van onderhoud of gebreke, de ander door kan blijven gaan. Ze worden in normaal bedrijf wel allebei continu gebruikt. Vanaf de Parallelweg op de Philipsdam is vooral de scherfmuur goed te zien. Hierachter staan de transformatoren – afzonderlijk van elkaar, ook gescheiden door een muur – opgesteld. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met een transformator, dan beschermt de muur de omgeving en de andere transformator. Voor deze muur staat ook de 150 kV-schakelinstallatie, ook wel ‘PASS-unit’ genoemd. Deze zorgt voor de verbinding van de transformatoren met de ondergrondse 150 kV-kabelverbinding die richting het TenneT-station Middelharnis gaat.

 

Aan de 'achterkant' van het transformatorstation worden de transformatoren geplaatst.
Aan de ‘achterkant’ van het transformatorstation worden de transformatoren geplaatst.
Transformatorstation vanaf parallelweg
De transformatoren staan veilig achter de scherfmuur.
 • 150 kV-kabel: pas in Middelharnis gaat onze stroom het net op. De
  Doorsnede van de 150-kV kabel
  Doorsnede van de 150-kV kabel

  hoogspanningskabel moet dus nog ruim 13 kilometer overbruggen. Er is gekozen om de kabel niet in een rechte lijn te trekken, maar om hem zo aan te leggen dat de eigenaren van de grond waar de kabel doorheen loopt er het minste last van hebben. De kabelverbinding bestaat eigenlijk uit drie dikke kabels, waardoor de totale kabellengte bijna 40 kilometer is. Ook is er naast de elektriciteitskabels nog een glasvezelkabel aangelegd die zorgt voor de communicatie tussen TenneT-station in Middelharnis en het transformatorstation. Om de grondeigenaren minder overlast te bezorgen, is gekozen voor een speciale manier om de kabel in de grond te brengen: het kabelploegen. Voor ongeveer 6 kilometer van de verbinding is gebruik gemaakt van deze methode. De overige 7 kilometer van de verbinding is met open ontgravingen en horizontaal gestuurde boringen in de grond gebracht. Wanneer de kabel volledig in de grond ligt, wordt deze uitgebreid getest. Zo wordt deze bij de hoogspanningstest maar liefst getest met 2,5 keer de ‘normale’ spanning!

 

Kabelploeg
Met een speciale kabelploeg wordt de 150 kV-kabel in de grond gebracht.
Route 150 kV-kabel richting Middelharnis
Route 150 kV-kabel richting Middelharnis

 

 

 

 

 

 

 

De kabels worden in stukken van 1,5 kilometer per haspel aangeleverd.
De kabels worden in stukken van 1,5 kilometer per haspel aangeleverd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • TenneT-schakelstation: na 13 kilometer kan de kabel dan eindelijk in het ‘stopcontact’ van het TenneT-schakelstation in Middelharnis worden geplugd. Het bestaande 50 kV-station van Stedin is uitgebreid met een 150 kV schakeltuin waar onder andere Windpark Krammer op kan aansluiten.

 

Het originele Stedin station is uitgebreid met een 150 kV-schakelstation
Het originele Stedin station is uitgebreid met een 150 kV-schakelstation
De kabel wordt bij het TenneT-schakelstation in Middelharnis aangesloten
De kabel wordt bij het TenneT-schakelstation in Middelharnis aangesloten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Energization: wanneer alle werkzaamheden aan de kabel, het transformatorstation en het TenneT-schakelstation klaar zijn, worden ze tijdens de zogenoemde ‘Energization’ onder spanning gezet. Hierna kan snel de eerste kWh het net op. Het is de bedoeling dat Energization in november 2017 plaats vindt. Dan kunnen onze eindgebruikers de eerste Krammerstroom gebruiken!

 

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder