Hoogspanningsverbinding

onder Haringvliet gereed

img

In juni schreven we op deze site dat Stedin door middel van een 5 kilometer lange boring een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aanlegde tussen Middelharnis op Goeree-Overflakkee en Geervliet op Voorne-Putten. Eind 2014 is deze verbinding gereed gekomen en officieel in gebruik genomen. Deze verbinding is belangrijk voor Windpark Krammer, omdat de energie die met de turbines opgewekt wordt, zo op een betrouwbare manier zal kunnen worden getransporteerd.

 

Stedin investeert op Goeree-Overflakkee meer dan honderd miljoen euro
Stedin is in 2007 gestart met een investeringsprogramma van meer dan honderd miljoen euro voor het elektriciteitsnet op Goeree-Overflakkee. De netbeheerder heeft de afgelopen jaren diverse vernieuwingen gerealiseerd zoals het verzwaren van zogenoemde middenspanningskabels, het ontkoppelen van lokale netten en het verhogen van de capaciteit van de bestaande bovengrondse hoogspanningslijn van Klaaswaal naar Middelharnis. Ook werd het hoofdverdeelstation in Middelharnis uitgebreid en gemoderniseerd en is een nieuw verdeelstation in Stellendam gebouwd. Deze stations en de bekende elektriciteitshuisjes zijn bovendien op afstand bestuurbaar, zodat Stedin bij toekomstige uitval van de elektriciteit zowel de grootte als duur van de storing beperkt.

 

Stedinnet gereed voor duurzame energieopwekking
Gemeente Goeree-Overflakkee heeft de ambitie in 2030 energieneutraal te zijn. Op Goeree-Overflakkee is een groot potentieel voor duurzame elektriciteitsopwekking in de vorm van wind, zon, biobrandstoffen en getijdenenergie aanwezig om die ambitie ook daadwerkelijk te realiseren. Deze bronnen leveren duurzame energie terug aan het lokale net van Stedin, waardoor eveneens extra capaciteit noodzakelijk is. Ook de duurzame stroom die Windpark Krammer straks opwekt zal via Goeree-Overflakkee getransporteerd worden naar andere delen van Nederland via de nieuwe verbinding naar Voorne-Putten.

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder