Grondonderzoek Windpark Krammer

De bouw van Windpark Krammer komt steeds dichterbij. Om een definitief ontwerp op te stellen van de diverse onderdelen van het windpark, denk aan bouwwegen, windturbinefundamenten etc., is geotechnisch onderzoek nodig. Sinds begin september wordt dit onderzoek uitgevoerd door Ingenieursbureau Inpijn Blokploel.

Sondeerproces Windpark Krammer

 

Onderdeel van dt grondonderzoek is het sonderen. Het doel van sonderen is om de opbouw en de draagkracht van de ondergrond nauwkeurig te bepalen.

 

Hoe gaat dit onderzoek in zijn werk

Sondeertrucks met rupsonderstel voeren op elke turbinelocatie sonderingen uit (in totaal ruim 100) tot een diepte van 35 meter onder het maaiveld. Tijdens het sonderen wordt een conus, met een diameter van ongeveer 3,5 centimeter, de grond in gedrukt. Deze conus meet de puntdruk, de plaatselijke wrijving en de hellingshoek en de gegevens worden digitaal geregistreerd. Na het meten worden de ontstane gaten weer dichtgemaakt met bentoniet zwelstaven. Bentoniet is een natrium-kleisoort dat veel voorkomt in de natuur. Het bestaat uit deeltjes die zo klein zijn, dat ze de grond weer waterdicht kunnen afdichten.

 

Handboringen
Sondeerproces Windpark Krammer

Ook worden meer dan 20 handboringen uitgevoerd. Hierbij gaat het om metingen tot 5 meter onder het maaiveld. Met deze boringen wordt een goedbeeld verkregen van de bovenste grondlagen. Ook wordt het plaatselijke niveau van het grondwaterstand bepaald, door middel van het plaatsen van peilbuizen in de gaten.

 

Vervolg

Na deze fasen worden de plekken waarbij het lastiger is om grondonderzoek te doen, zoals bosjes, onderzocht.

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder