Geluid

Turbines

Wanneer een windturbine draait, wordt naast elektriciteit ook geluid geproduceerd. Dit geluid komt vooral van de rotorbladtippen die snel door de lucht bewegen. Bij toenemende wind draait de rotor sneller en is er meer geluid. Als het rotorblad de mast passeert, verandert even de klankkleur. Het geluid van de generator bovenin de windturbine is ondergeschikt.

 

Wat zijn de wettelijke normen?
Voor het specifieke geluid van windturbines geldt een wettelijke norm van Lden = 47 dB en Lnight = 41 dB op de gevel van woningen. Lden is het jaargemiddelde geluidniveau. Het geluidniveau bij de verschillen- de windsnelheden wordt gemiddeld. Daarbij wordt het geluidniveau in de avond (19.00 – 23.00 uur) met 5 dB zwaarder gewogen en in de nacht (23.00 – 07.00 uur) met 10 dB. Om slaapverstoring te voorkomen mag in de nacht gemiddeld niet meer dan 41 dB worden veroorzaakt op de gevel van woningen.

 

Hoe wordt dit bepaald?
De windturbine moet volgens de wet gecertificeerd zijn. Onderdeel van deze certificering is de bronsterktebepaling, ofwel de hoeveelheid geluid die de windturbine produceert bij verschillende windsnelheden. De geluidbelasting op woningen in de omgeving wordt berekend met een computermodel met de bronsterkten van de windturbines en de lokale om- standigheden (windsnelheid, ondergrond, etc.). Hierbij wordt ook rekening gehouden met verschillende weersomstandigheden zoals windrichting. De rekenresultaten worden gepresenteerd als een contour (Lden 47) waarbuiten het jaargemiddelde geluidniveau lager is dan de norm en in tabellen met de geluidniveaus bij woningen in de omgeving. Geluid wordt middels een logaritmische schaal berekend. Hierdoor is een toe- of afname van 3 dB gelijk aan een verdubbeling of halvering van het geluid.

 

Geluidscontouren
Zie onderstaand kaartje.

map

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder