Financiële participatie in het nieuwe jaar open

Zoals in een eerder bericht aangekondigd, bereidt Windpark Krammer een obligatie-emissie voor om investeren in Windpark Krammer mogelijk te maken. Voor deze investering is een prospectusplicht van toepassing. De exacte datum is op dit moment nog niet bekend en afhankelijk van de Autoriteit Financiële Markten; de AFM dient namelijk eerst het prospectus goed te keuren. Dat duurt langer dan verwacht en volgt waarschijnlijk in het nieuwe jaar.

 

Obligaties

Windpark Krammer gaat obligaties uitgeven om leden van Deltawind en Zeeuwind, omwonenden van Windpark Krammer en overige geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden financieel te participeren in het windpark. In totaal wil Windpark Krammer voor een bedrag van 10 miljoen euro aan obligaties uitgeven. Het is mogelijk om in te schrijven voor de obligaties vanaf €500,-. Meer informatie over risico’s, rendement en andere zaken valt te lezen in het prospectus dat beschikbaar komt via Duurzaam Investeren zodra de inschrijving opengaat.

 

Daarnaast zal door Windpark Krammer een non-profit stichting worden opgericht om de belangen van investeerders te behartigen.

 

Planning
Na goedkeuring van de AFM verloopt de inschrijving via het platform Duurzaam Investeren. Zodra de planning bekend is, wordt deze via deze website bekend gemaakt.

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder