Eerste broedsucces visdieven op kunstmatig broedeiland Philipsdam

 12 juli 2021

 

WILHELMINADORP/BRUINISSE – De eerste visdieven paartjes hebben hun weg gevonden naar het visdievenvlot. Op dit kunstmatige eilandje langs de Philipsdam in het Krammer broeden op dit moment meer dan tien paartjes. Het visdievenvlot is ontwikkeld door de ecologen van Het Zeeuwse Landschap en Windpark Krammer en is onderdeel van een natuurcompensatieplan om de natuur in de omgeving van het windpark te steunen.

 

De ecologen van Het Zeeuwse Landschap en Windpark Krammer hebben gezocht naar een manier om voor visdieven een veilige broedplaats te creëren. Volgens de ecoloog Roland-Jan Buijs (Windpark Krammer) is dit een mooi begin: “Het zijn nu tien broedende paartjes, dat kunnen er nog meer worden, want de visdief broedt nog de hele zomer. En ik verwacht volgend jaar een veelvoud. Op het vlot is ruimte voor zo’n honderd paartjes.”

 

Drijvend vlot als broedplaats

Visdieven broeden het liefst op een kale of grazige bodem waar ze niet bedreigd worden door bijvoorbeeld verwilderde katten, vossen of bunzingen. Van nature broeden visdieven op schelpenstrandjes en eilanden zonder begroeiing en dat is hier zo goed mogelijk nagebootst. Het is een vierkant vlot bedekt met schelpen en het drijft op het water. Rond het vlot is een laag raster geplaatst, zodat de jonge vogels niet in het water kunnen vallen. Om te voorkomen dat het vlot door de wind wegdrijft of draait is het op vier punten verankerd in de bodem. Door de ligging, midden op het water, zijn de vogels veilig voor roofdieren en -vogels.

 

Het belang van het Volkerakmeer

De aantallen visdieven zijn sterk gedaald van 50.000 paren halverwege de vorige eeuw tot zo’n 13.500 paren vandaag de dag. Dit komt deels door het verdwijnen van geschikte broedlocaties. De visdief, maar ook andere kustbroedvogels zoals de kokmeeuw en de bontbekplevier, hebben weinig plek meer om te broeden in het Deltagebied. Het Volkerak is een zoetwatermeer en is een belangrijk broed- en overwinteringsgebied voor vogels. Het is rijk aan vis, maar doordat de eilanden allemaal begroeid zijn geraakt, hebben vogels geen nestgelegenheid meer. Met de aanleg van dit vlot hopen Windpark Krammer en Het Zeeuwse Landschap dat deze soorten hier weer vaste grond aan de voeten krijgen.

 

Natuurcompensatie

Windpark Krammer is natuurinclusief ontwikkeld. Tijdens de bouw zijn er maatregelen genomen om de natuur zo min mogelijk te belasten. Daarnaast zijn de turbines uitgerust met detectiesystemen voor vleermuizen en vogels. Deze systemen zorgen ervoor dat een windturbine binnen enkele seconden stopt met draaien zodra er vleermuizen vliegen of bijvoorbeeld een zeearend nadert. De dieren lopen zo aanzienlijk minder risico om een klap van de molen te krijgen! De zeldzame zeearend broedt al enkele jaren langs de Philipsdam.

 

Samenwerking

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De bijna 5000 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen om dit windpark op en rondom de Krammersluizen te ontwikkelen. Stichting Het Zeeuwse Landschap beheert een aantal natuurgebieden langs het Volkerak zoals de Plaat van de Vliet en de Slikken van Heen en was nauw betrokken bij de aanleg en ontwikkeling van Windpark Krammer. Door deze samenwerking zijn er een aantal maatregelen uitgevoerd om de natuur zo min mogelijk te belasten. Zo worden er met steun van Windpark Krammer maandelijks tellingen uitgevoerd om het effect van de het windpark op watervogels te meten. Jaarlijks doneert Windpark Krammer zo’n 35 duizend euro aan Het Zeeuws Landschap voor natuurbevorderende maatregelen in het gebied. Het visdievenvlot is daar een concreet voorbeeld van.

 

Fotograaf: Marcel Klootwijk

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder