Deltawind en Zeeuwind werken samen aan

een drijvend zonnepark

Na het succes van Windpark Krammer, werken Zeeuwind en Deltawind opnieuw samen. Deze keer aan de ontwikkeling van een drijvend zonnepark op de bekkens van het Krammersluizencomplex. Een logische stap binnen het streven van de coöperaties om de locatie optimaal te benutten voor de opwek van duurzame energie.

 

Recent heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op biedboek.nl een voornemen tot overeenkomst gepubliceerd. Dit houdt in dat RVB voornemens is het gebruiksrecht op deze locatie te gunnen aan de initiatiefnemers van Windpark Krammer (Zeeuwind en Deltawind), tegen marktconforme condities.

Doordat er al een netaansluiting is gerealiseerd voor het windpark, ligt er een mooie basis voor het drijvende zonnepark. De locatie analyse laat zien dat er – rekening houdend met zaken als ecologie, dijkveiligheid etc. – circa 20-40 ha. beschikbaar is voor het zonnepark.

Binnenkort wordt duidelijk hoe dit project een vervolg gaat krijgen. We houden u op de hoogte!

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder