Hoe wordt een fundatie gebouwd?

De eerste fundaties van Windpark Krammer zijn helemaal klaar. Ook de rest van de fundaties gaan hard. Zo’n fundatie moet sterk genoeg zijn om de volledige turbine te dragen. Maar hoe gaat zo’n opbouw nou precies? Zie hieronder het hele proces uitgelegd met tekst en foto’s.

 

  • Eerst wordt er geheid. Het heien zorgt voor een stevige basis van de fundering, zodat de turbine goed blijft staan. Voor de 34 fundaties gaan in totaal bijna 1300 heipalen de grond in, ongeveer 38 palen per locatie. Een heipaal bestaat uit beton en wapeningsstaal.

 

Heien (foto: GMB)Eerste paal slaan Windpark Krammer

 

 

 

Heien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Na het heien begint het ‘koppensnellen’. De palen worden tot ongeveer 1,5 meter boven het maaiveld in de grond geheid. Het beton van die 1,5 meter wordt weggehakt, zodat het wape-ningsstaal vrijkomt. Dat noemen we de ‘kopwapening’. Deze wapening zorgt voor de verbinding van de heipalen aan het fundament en wordt straks onderdeel van de totale wapening.

 

De heipalen worden tot ongeveer 1,5 meter boven het maaiveld in de grond geslagen.
Door het beton van de heipaal te hakken, blijft de wapening over.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hierna wordt de werkvloer gestort. Een ongewapende betonvloer van circa 10 centimeter dik waar de wapening op aangebracht wordt.

 

Storten werkvloerStorten werkvloerStorten werkvloer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Na het storten van de keldervloer, wordt de binnenkist aangebracht. De fundatie wordt straks vol gestort met beton, maar er moet wel ruimte overblijven voor het bevestigen van de turbinemast aan de fundatie. De binnenkist zorgt ervoor dat er geen beton in die ruimte komt. Deze bekisting wordt na het storten van het beton in de fundatie verwijderd.

 

Aanbrengen binnenkistAanbrengen binnenkist

 

 

 

 

 

Binnenkist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Vervolgens begint het ‘betonvlechten’, het aanbrengen van de wapening. Door middel van ijzerdraad wordt de wapening aan elkaar ‘gevlochten’. Er wordt maar liefst 107 ton wapening per fundatie aangebracht! In de wapening worden ook mantelbuizen geplaatst voor de parkbekabeling. Bij 23 locaties worden de turbinemasten straks opgebouwd met behulp van een torenkraan (dit is uniek voor Nederland!). Het frame van de torenkraan wordt ook in de wapening opgenomen.

 

In de wapening wordt het fundament voor de torenkraan ingebouwd

 

 

 

 

 

Wapening van een fundament met torenkraan
De wapening is aangebracht rond het fundament. Rechts is een fundament voor de torenkraan aangebracht.
Wapening met mantelbuizen
De mantelbuizen worden in de wapening aangebracht voor de parkbekabeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wanneer de wapening gereed is, wordt de buitenkist aangebracht (‘gesloten’). Die zorgt ervoor dat straks beton gestort kan worden zonder dat het weglekt.

 

 

Bekistingonderdelen

 

 

 

 

bekisting
Een volledig ‘bekist’ fundament.

 

 

 

 

 

 

 

  • Als de bekisting gesloten is, kan er beton gestort worden! In zo’n fundatie wordt ongeveer 900 kubieke meter aan beton gestort. Dit gaat in meerdere fases, niet de hele fundatie kan gestort worden vanwege de grootte en het gewicht van het fundament. Ook hier worden mantelbuizen aangebracht voor het aanbrengen van spankabels. De betonnen mast wordt namelijk straks verbonden aan de fundatie door het aanbrengen en afspannen van deze stalen spankabels.

 

beton stortenBeton storten

 

 

 

 

 

BETON STORTEN

 

 

Betonstorten in het fundament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Als het beton uitgehard is en aan de bovenkant mooi afgewerkt, gaat de bekisting eraf. En klaar is de fundatie! 28 dagen na het uitharden van het beton is de fundatie sterk genoeg om de volledige turbine te dragen.
De bekisting van het fundament wordt verwijderd.
De bekisting van het fundament wordt verwijderd nadat het beton goed uitgehard is.

 

 

 

 

 

 

 

Het fundament is ontkist en afgewerkt. Helemaal klaar!
Het fundament is ontkist en afgewerkt. Helemaal klaar!

 

 

 

 

 

 

 

Ook de binnenkist is verwijderd. De buizen voor de spankabels zijn goed zichtbaar.

 

 

Terug naar overzicht