Alle windturbines compleet: wat moet er nog gebeuren?

Eind vorig jaar is het laatste rotorblad van Windpark Krammer gehesen. Een mooie mijlpaal. Dat betekent echter niet dat het windpark nu helemaal klaar is. Er moet nog een en ander gebeuren voordat het park definitief af is. 

 

Technisch gereed
Vorige week ging het laatste rotorblad naar boven. Hiermee zijn alle windturbines technisch gereed. Het afbouwen en overnemen van een turbine gebeurt in fases. Wanneer de turbine van buiten helemaal afgebouwd is, noemen we dat technisch gereed. Dan wordt de turbine aan de binnenzijde verder afgebouwd, de interne bekabeling moet bijvoorbeeld nog worden aangebracht. Daarna volgt de opstartfase. In deze fase worden alle interne systemen getest. Daarna kan de turbine draaien in de testfase. Pas wanneer de turbine tien dagen onafgebroken (zonder storingen) heeft gedraaid, is deze fase afgerond en vindt nog een laatste inspectie plaats, de opleverinspectie. Deze voert Windpark Krammer uit. Eventuele restpunten worden besproken en als deze een ingebruikname niet in de weg staan, volgt opleveringOp dit moment zijn 25 turbines overgenomen en bevindt de laatste zich nog in een van de bovengenoemde fases.

 

Afbouwen
Ook moet er nog flink wat afgebouwd worden. Zo moeten de kranen afgebroken worden, worden de tijdelijke kraanopstelplaatsen en logistieke terreinen weggehaald en de definitieve kraanopstelplaatsen en wegen afgewerkt. Daarmee wordt het terrein rondom het windpark in de oorspronkelijke staat hersteld.

 

Smartphone app
Via de Windpark Krammer smartphone app is precies te zien wat de stand van zaken van de windturbines is en hoeveel er al online zijn. Deze app is gratis te downloaden via de Google Play Store en de Apple App Store.

 

Foto: Jarek Matenczuk

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder