Aanleg Krammereiland van start

Twee Krammerturbines liggen gedeeltelijk in Natuurnetwerk Zeeland (NNZ)  en vijf Krammerturbines draaien over dat gebied. Het NNZ-gebied is vastgelegd in het Natuurbeheerplan Zeeland. Tijdens de procedure van Windpark Krammer is onderzocht of er mogelijk negatieve effecten zijn op NNZ. In totaal geeft Krammer een areaalverlies van 1500 m2 en dit moet gecompenseerd worden. Met de aanleg van een extra eiland in het Krammer-Volkerak van zo’n 1 hectare compenseert Windpark Krammer niet alleen het oppervlakteverlies, maar geeft het ook een extra ecologische kwaliteitsimpuls.

 

Windpark Krammer geeft een areaalverlies van 1500 m2. Na overleg met de beheerder van Plaat van de Vliet, Het Zeeuwse Landschap, is besloten om het eiland echter veel groter (10.000 m2) te maken ter extra verbetering van de ecologie rondom het Krammergebied.

 

Krammereiland
Het Krammereiland wordt zo’n 1 hectare groot. Het water tussen het vasteland en het eiland wordt uitgebaggerd waardoor de waterdiepte groter wordt. Deze grotere waterdiepte houdt twee soorten dieren op afstand: voor predatoren wordt het moeilijker zwemmen zodat broedvogels rustig kunnen broeden, en de aardmuis en veldmuis kunnen er niet naartoe zodat ook de zeldzame Noordse Woelmuis hier mogelijk kan vestigen.

 

Het is de bedoeling dat het eiland in februari 2018 gereed is, op tijd voor de start van het broedseizoen.

Terug naar overzicht
Supporters in de spotlightimg

Supporters in de spotlight

Jan en Stella Bakker

Leden Deltawind Lees verder
img

>100.000

Krammer produceert groene stroom voor omgerekend

img

Sinds 2019

Is Windpark Krammer operationeel

Lid worden van Zeeuwind of Deltawind?

Lees verder